PVR: Lũy kế 6 tháng lỗ 6,4 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (mã CK: PVR ) công bố BCTC quý 2/2013.


Theo đó, doanh thu thuần đạt 63 triệu đồng trong khi cùng kỳ không có đồng doanh thu nào.


Trong kỳ doanh thu tài chính giảm mạnh chỉ còn 114 triệu đồng thua xa con số hơn 3 tỷ đồng cùng kỳ thu được từ hoạt động này.


Sau khi trừ chi phí PVR lỗ ròng 2,83 tỷ đồng trong khi cùng kỳ LNST đạt 62 triệu đồng. Đây đã là quý thứ 4 liên tiếp PVR báo lỗ.


Tại công văn giải trình, PVR cho biết nguyên nhân thua lỗ trong quý 2/2013 là do:

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013, PVR đạt 123 triệu đồng doanh thu thuần giảm 99% so với cùng kỳ; LNST âm 6,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ thu được gần 930 triệu đồng.


 Chỉ tiêu  


 Quý 2/2013  


 Quý 2/2012  


 6T 2013  


 6T 2012  


Doanh thu thuần


63.000.000


-


123.129.033


22.705.400.192


Giá vốn hàng bán


-


-


-


18.830.080.900


Lợi nhuận gộp


63.000.000


-


123.129.033


3.875.319.292


Doanh thu tài chính


113.846.015


3.086.685.970


460.853.992


5.878.758.405


Chi phí tài chính


670.400.000


(764.314.290)


565.950.000


(979.684.920)


 Chi phí lãi vay  


-


-


-


-


Chi phí bán hàng


-


282.685.091


-


282.685.091


Chi phí QLDN


2.742.832.750


3.506.568.086


6.409.339.139


9.229.237.806


Lợi nhuận thuần


(3.236.386.735)


61.747.083


(6.391.306.114)


1.221.839.720


Lợi nhuận khác


2.422.717


-


2.422.717


2.131.622


LNTT


(3.233.964.018)


61.747.083


(6.388.883.397)


1.223.971.342


LNST


(2.830.711.902)


61.747.083


(6.388.883.397)


928.915.277


 Minh Ngọc 


 Theo Trí Thức Trẻ/HNX 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>